Vermogen sturing – Test

Ik ga ervan uit dat jullie weten hoe een Raspberry Pi te installeren en dat de initiële setup reeds werd gedaan.

Installatie

Het script dat ik gebruik om de vermogen sturing te testen heb ik geschreven in Python. De nodige modules moeten eerst worden geinstalleerd.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install python-pip
sudo pip install RPi.GPIO

Test

We testen alle contactoren één voor één en daarna alle contactoren samen.

#!/usr/bin/env python

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# We vertellen de Pi dat we GPIO22, 23, 25, 26 en 27 gebruiken als UITGANG.
GPIO.setup(22,GPIO.OUT)
GPIO.setup(23,GPIO.OUT)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
GPIO.setup(26,GPIO.OUT)
GPIO.setup(27,GPIO.OUT)

# Jet Pomp 1 10 seconden AAN
GPIO.output(22,GPIO.HIGH) 
time.sleep(10)
GPIO.output(22,GPIO.LOW)

# Jet Pomp 2 10 seconden AAN
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
time.sleep(10)
GPIO.output(23,GPIO.LOW)

# Blower 10 seconden AAN
GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
time.sleep(10)
GPIO.output(25,GPIO.LOW)

# Circulatiepomp 10 seconden AAN
GPIO.output(26,GPIO.HIGH)
time.sleep(10)
GPIO.output(26,GPIO.LOW)

# Ozonator 10 seconden AAN
GPIO.output(27,GPIO.HIGH)
time.sleep(10)
GPIO.output(27,GPIO.LOW)

# 5 seconden pauze en dan 10 seconden ALLES AAN
time.sleep(5)
GPIO.output(22,GPIO.HIGH)
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
GPIO.output(26,GPIO.HIGH)
GPIO.output(27,GPIO.HIGH)
time.sleep(10)
GPIO.output(22,GPIO.LOW)
GPIO.output(23,GPIO.LOW)
GPIO.output(25,GPIO.LOW)
GPIO.output(26,GPIO.LOW)
GPIO.output(27,GPIO.LOW)

# We kuisen alles mooi op. 
GPIO.cleanup()